Luyện tập - Chủ đề 2: Tỉ lệ thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Từ các tỉ số sau có lập được tỉ lệ thức không ?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô vuông để màn hình có độ phân giải

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô vuông để màn hình có độ phân giải

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài tập 4 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ bốn số sau:

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập tỉ lệ thức thì có đúng không ?

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Chứng minh từ tỉ lệ thức

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Có ba tổ A, B, C thi công trồng trụ điện. Số trụ điện trồng được của tổ A và tổ B tỉ lệ với các số 3; 4. Số trụ điện trồng được của tổ B và C tỉ lệ với các số 5; 6. Tìm số trụ điện mà mỗi tổ đã

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm chiều dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi tam giác là 22 cm và chiều dài các cạnh tỉ lệ với 2; 4; 5.

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm số học sinh của lớp 7A, 7B, biết tỉ số học sinh của hai lớp là 3 : 4 và số học sinh lớp 7A ít hơn số học sinh lớp 7C là 15 học sinh.

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một công ti xuất khẩu hàng thủy sản đã thi về số tiền trong hai tháng 7 và 8 tỉ lệ với các số 5 và 6. Tìm số tiền mà công ti thu về mỗi tháng, biết số tiền thu được trong tháng 7 ít hơn trong tháng 8 là 5 triệu USD.

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Số sách Văn học mà bốn học sinh An, Hòa, Hạnh, Phúc mua được tỉ lệ với các số 4; 5; 6; 7. Biết số sách của Phúc nhiều hơn của Hòa là 4 cuốn. Tìm số sách của mỗi học sinh.

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam lần lượt trong các năm 2011, 2012, 2013 tỉ lệ với các số 97; 115; 129. Biết rằng kim ngạch năm 2003 hơn năm 2011 là 32 tỉ USD. Tính kim ngạch

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Chứng minh từ tỉ lệ thức

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 41 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Chứng minh rằng a = b = c.

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 41 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính giá trị của mỗi tỉ số.

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 41 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Chứng minh rằng a = b.

Xem lời giải

Bài tập 17 trang 41 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Đố vui

Xem lời giải