1.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu