Bài tập - Chủ đề 3: Số thực

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân hữu hạn. Giải thích tại sao.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết các số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Giải thích tại sao.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền các số nguyên tố có một chữ số vào ô vuông để

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai số có bằng nhau không ?

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô vuông.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy làm theo mẫu:

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Sử dụng máy tính bỏ túi

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền các dấu

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền các dấu

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Xếp theo thứ tự các số thức sau lên trục số:

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy cho biết tính đúng, sai của các câu sau đây:

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền các chữ số thích hợp vào ô vuông:

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Dân số của Việt Nam là 93421835 người (tính đến tháng 7 năm 2014). Hãy làm tròn số đến hàng triệu.

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Số lượt du khách nước ngoài đến Việt Nam trong năm 2013 là 7,512 triệu lượt. hãy làm tròn số đến chữ số thập phân thứ nhất.

Xem lời giải

Bài tập 17 trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết 1 inch = 2,54. Tính độ dài đường đường chéo (bằng cm) màn hình 32 inch và làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất.

Xem lời giải

Bài tập 18 trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết 1 pound = 0,45359237 kg. Tính bằng kilogam khối lượng của một người cân được 120 pound và làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất.

Xem lời giải

Bài tập 19 trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính giá trị (làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất) của biểu thức:

Xem lời giải

Bài tập 20 trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết 1 hải lí bằng 1,852 km. Hỏi 200 hải lí thì bằng bao nhiêu kilomet ? Hãy làm tròn tới chữ số hàng đơn vị.

Xem lời giải