Chủ đề 1: Số hữu tỉ

Bình chọn:
4.8 trên 89 phiếu
Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Chúng ta đã biết tập hợp các số tự nhiên

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy điền vào ô tróng các số nguyên thích hợp:

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy tìm ba phân số có mẫu số bằng nhau và bằng ba phân số đã cho.

Xem chi tiết

Thử tài bạn 2 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 2 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong các số sau, số nào thuộc N, số nào thuộc Z, số nào thuộc Q ?

Xem chi tiết

Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền các số vào biểu đồ Venn ở hình 1:

Xem chi tiết

Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Em hãy vẽ lại và mô tả trục số như hình 2.

Xem chi tiết

Thử tài bạn 3 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 3 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy viết số hữu tỉ x; y; z được chỉ ra ở hình dưới đây.

Xem chi tiết

Thử tài bạn 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1	Thử tài bạn 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Đánh bắt cá ở Bắc Cực và Nam Cực

Xem chi tiết

Hoạt động 5 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 5 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) So sánh hai phân số

Xem chi tiết

Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Khi nào thì điểm biểu diễn số hữu tỉ nằm bên trái điểm 0 ? Khi nào nằm bên phải điểm 0 ?

Xem chi tiết

Thử tài bạn 5 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1	Thử tài bạn 5 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm ?

Xem chi tiết

Hoạt động 7 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 7 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Cho hai số hữu tỉ x và y, đặt

Xem chi tiết

Thử tài bạn 6 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1	Thử tài bạn 6 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quản lí hàng hóa Nhà của bạn Trang có một quán trà sữa – cà phê. Để quản lí lượng đường xuất và nhập vào, có một quy tắc như sau: Lượng đường nhập vào hay lượng đường tồn kho được ghi với dấu “+”

Xem chi tiết

Thử tài bạn 7 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1	Thử tài bạn 7 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính:

Xem chi tiết

Hoạt động 8 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 8 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một kho có 36 tấn gạo. Kho đã xuất đi

Xem chi tiết

Hoạt động 9 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 9 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Đa số các máy tính bở túi đều có nút phân số hay hỗn số, chẳng hạn đối với máy Casio fx – 570MS,

Xem chi tiết

Bạn nào đúng 1 chủ đề 1? Bạn nào đúng 1 chủ đề 1?

Giải bài tập Đáp án của em là gì?

Xem chi tiết

Thử tài bạn 8 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 8 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm x biết

Xem chi tiết

Hoạt động 10 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 10 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh :

Xem chi tiết

Thử tài bạn 9 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 9 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài