Chủ đề 1: Số hữu tỉ

Bình chọn:
4.8 trên 90 phiếu
Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Chúng ta đã biết tập hợp các số tự nhiên

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy điền vào ô tróng các số nguyên thích hợp:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy tìm ba phân số có mẫu số bằng nhau và bằng ba phân số đã cho.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Thử tài bạn 2 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong các số sau, số nào thuộc N, số nào thuộc Z, số nào thuộc Q ?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền các số vào biểu đồ Venn ở hình 1:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Em hãy vẽ lại và mô tả trục số như hình 2.

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy viết số hữu tỉ x; y; z được chỉ ra ở hình dưới đây.

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Đánh bắt cá ở Bắc Cực và Nam Cực

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) So sánh hai phân số

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Khi nào thì điểm biểu diễn số hữu tỉ nằm bên trái điểm 0 ? Khi nào nằm bên phải điểm 0 ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm ?

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Cho hai số hữu tỉ x và y, đặt

Xem lời giải

Thử tài bạn 6 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quản lí hàng hóa Nhà của bạn Trang có một quán trà sữa – cà phê. Để quản lí lượng đường xuất và nhập vào, có một quy tắc như sau: Lượng đường nhập vào hay lượng đường tồn kho được ghi với dấu “+”

Xem lời giải

Thử tài bạn 7 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính:

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một kho có 36 tấn gạo. Kho đã xuất đi

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Đa số các máy tính bở túi đều có nút phân số hay hỗn số, chẳng hạn đối với máy Casio fx – 570MS,

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 chủ đề 1?

Giải bài tập Đáp án của em là gì?

Xem lời giải

Thử tài bạn 8 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm x biết

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh :

Xem lời giải

Thử tài bạn 9 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất