Chủ đề 3: Số thực

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Thử tài bạn 1 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy viết các phân số

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy viết các số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy tìm phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn trong các phân số sau:

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy viết các số thập phân 3,25 và 1,(3) dưới dạng số hữu tỉ.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết các số hữu tỉ

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 chủ đề 3?

Giải bài tập Theo em bạn nào đúng?

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 chủ đề 3 ?

Giải bài tập Em hãy cho biết bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập So sánh hai số thực:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Theo số liệu thống kê trong năm 2011 sân bay Tân Sơn Nhất đã đón 18617000 lượt hành khách. Sau đây là tiêu đề của một bài báo: Sân bay Tân Sơn Nhất đã đón gần 19 triệu lượt khách trong năm 2011.

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy biểu diễn các số thực

Xem lời giải

Bạn nào đúng 3 chủ đề 3?

Giải bài tập Xét phép tính

Xem lời giải

Thử tài bạn 6 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Làm tròn các số sau tới hàng chục:

Xem lời giải

Thử tài bạn 7 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Làm tròn số 5,17543 lần lượt đến chữ số thập phân thứ nhất, thứ hai và thứ 3 ?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân hữu hạn. Giải thích tại sao.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết các số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Giải thích tại sao.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền các số nguyên tố có một chữ số vào ô vuông để

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai số có bằng nhau không ?

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô vuông.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy làm theo mẫu:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất