2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Bình chọn:
4.6 trên 73 phiếu
Hoạt động 7 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Cho hai số hữu tỉ x và y, đặt

Xem lời giải

Thử tài bạn 6 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quản lí hàng hóa Nhà của bạn Trang có một quán trà sữa – cà phê. Để quản lí lượng đường xuất và nhập vào, có một quy tắc như sau: Lượng đường nhập vào hay lượng đường tồn kho được ghi với dấu “+”

Xem lời giải

Thử tài bạn 7 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Hoạt động 8 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một kho có 36 tấn gạo. Kho đã xuất đi

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Đa số các máy tính bở túi đều có nút phân số hay hỗn số, chẳng hạn đối với máy Casio fx – 570MS,

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 chủ đề 1?

Giải bài tập Đáp án của em là gì?

Xem lời giải

Thử tài bạn 8 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm x biết

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh :

Xem lời giải

Thử tài bạn 9 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh

Xem lời giải

Thử tài bạn 10 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh :

Xem lời giải