Bài tập - Chủ đề 4: Tỉ lệ thuận

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai đại lượng a và b tỉ lệ thuận với nhau. Biết rằng khi a = 2 thì b = 18.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau. Biết rằng khi x = 7 thì y = 21.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết m và n là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Hãy viết công thức tính m theo n và điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Các giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lê thuận với S và t được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết a tỉ lệ với b theo hệ số tỉ lệ m và b tỉ lệ thuận với c theo hệ số tỉ lệ n.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong các trường hợp sau, hãy kiểm tra xem hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không ?

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai miếng kim loại đồng chất có thể tích là 42 cm2 và 52 cm2. Hỏi mỗi miếng nặng bao nhiêu gam, biết rằng miếng thứ hai nặng hơn miếng thứ nhất 105 g ?

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai chiếc nhận bằng kim loại đồng chất có thể tích là 3 cm3 và 2 cm3. Hỏi mỗi chiếc nặng bao nhiêu gam, biết rằng tổng hai chiếc nhận nặng 96,5 g ?

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Bốn cuộn dây điện cùng loại có khối lượng tổng cộng 26 kg.

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một tam giác có ba cạnh tỉ lệ với 3; 4; 5 và có chu vi là 60 cm. Tính các cạnh của tam giác đó ?

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai thanh kim loại đồng chất có khối lượng tổng cộng 655,4 g và có thể tích lần lượt là 24 cm3, 34 cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam ?

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hùng 12 tuổi và có em là Dũng mới 8 tuổi. Ngày tết ba Hùng và Dũng mừng tuổi chung cho hai anh em 100000 đồng và bảo chia tỉ lệ theo số tuổi. Hỏi mỗi em có bao nhiêu tiền ?

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tiến, Hùng, Mạnh cùng đi câu cá trong dịp hè. Tiến câu được 12 con, Hùng 8 con và Mạnh 10 con. Đem bán được tổng cộng 180 nghìn đồng. Ba bạn quyết định chia tiền tỉ lệ với số cá câu

Xem lời giải