Chủ đề 5 : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát tam giác ABC ở hình bên và điền vào chỗ trống :

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy dùng thước thẳng và thước đo góc để đo độ dài các cạnh và số đo các góc của tam giác ABC ở hình 1. Sau đó sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn độ dài của ba cạnh và số đo của ba góc. Rút ra kết luận gì ?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Cho tam giác ABC (hình 2) với giả thiết và kết luận như sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 85 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập 1. Hãy sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn số đo ba góc A, B và C trong tam giác ABC với AB < AC < BC

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 85 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Bạn Phương Linh cho rằng:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 85 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Thang xếp là một loại thang được ghép từ hai thang đơn. Em hãy quan sát thang xếp ở hình 3 và cho biết khoảng cách giữa hai chân thang sẽ thay đổi thế nào khi ta thay đổi số đo của góc ở đỉnh thang.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 85 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình 4 và cho biết khoảng cách từ đỉnh cần cẩu đến mặt đất sẽ thay đổi như thế nào nếu góc mở của cần cẩu càng lớn.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 86 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập 1. Cho tam giác DEF có góc F là góc tù. Theo em, cạnh nào có độ dài lớn nhất trong ba cạnh ?

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 86 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình 5 và cho biết khoảng các giữa hai đầu compa sẽ như thế nào nếu góc hợp bởi hai cạnh của compa thay đổi.

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 86 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy ước lượng rồi sắp xếp ba góc A, B, C ở hình 6 theo thứ tự tăng dần về độ lớn. Sau đó, cũng ước lượng để sắp xếp ba cạnh AB, AC và BC theo thứ tự tăng dần về độ dài. Từ đó, đưa ra kết luận về mối quan hệ giữa độ dài ba cạnh với số đo ba góc trong cùng một tam giác rồi viết dưới dạng giả thiết, kết luận.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho điểm A không thuộc đường thẳng d như hình vẽ.

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình 8 là hình ảnh của tháp nghiêng Pisa (Ý). Trong đó, AB là hình ảnh của tháp, AH là khoảng cách từ đỉnh tháp đến mặt đất. Hãy so sánh độ dài của AB và AH.

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Từ một điểm A nằm ngoài đường thẳng d, vẽ đường vuông góc AH và các đường xiên AB, AC tùy ý (hình 9). Hãy so sánh AH với AB, AH với AC rồi rút ra kết luận (có thể dùng định lí quan hệ góc và cạnh đối diện trong một tam giác hoặc định lí Py – ta – go)

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC nhọn. Tìm một điểm M trên cạnh BC sao cho độ dài đoạn thẳng AM là ngắn nhất.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 90(2) Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Một người mới học bơi, để nâng dần khoảng cách bơi, anh ta nên chọn các đường bơi theo thứ tự nào trong các đường AB, AC, AD như hình trên ?

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ trống sau:

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát sơ đồ, đoạn thẳng AB là hình ảnh của đường đi từ ngã ba Cát Lái đến ngã ba Vũng Tàu theo quốc lộ 1;

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 93 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập 1. Cho tam giác ABC cân có số đo như sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 93(2) Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho ba đoạn thẳng MN = 2 cm, NP = 6 cm, MP = 3 cm. Theo em, ba đoạn thẳng trên có thể tạo thành một tam giác không ?

Xem lời giải

Hoạt động 12 trang 93 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Từ bất đẳng thức tam giác AB + BC > AC, ta suy ra:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất