2. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu