Bài tập - Chủ đề 10 : Đơn thức

Bình chọn:
4.5 trên 53 phiếu
Bài tập 1 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức:

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy sắp xếp và rút gọn hai đơn thức sau:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm đơn thức đồng dạng:

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy cho biết phần hệ số và phần biến của mỗi đơn thức sau:

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy nhân các đơn thức ở hàng cột tương ứng, rồi điền kết quả đã thu gọn vào các ô trống trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy thu gọn các đơn thức sau và tìm bậc của chúng:

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tính tổng và hiệu của hai đơn thức

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết ba đơn thức đồng dạng với mỗi đơn thức sau:

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Thu gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tính tích các đơn thức sau:

Xem lời giải