Bài tập 6 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Đề bài

Hãy thu gọn các đơn thức sau và tìm bậc của chúng:

\(\eqalign{  & a)\,\, - 2{x^2}{y^3}{z^4}x  \cr  & b)\,\,3z{x^5}y{x^3}{y^2}  \cr  & c)\,\,xzy.3.{x^3}{y^4}{z^2} \cr}\)

Lời giải chi tiết

a) \( - 2{x^2}{y^3}{z^4}x =  - 2{x^2}x{y^3}{z^4}\) (sắp xếp biến x) = -2x3y3z4 (thực hiện phép toán nhân)

Đơn thức -2x3y3z4 có tổng số mũ là

3+3+4 = 10.

Vậy đơn thức -2x3y3z4 có bậc là 10

b) 3zx5yx3y2 = 3zx5x3yy2 (sắp xếp biến x, y)

= 3zx8y3 (thực hiện phép toán nhân)

= 3x8y3z (viết các biến theo thứ tự bảng chữ cái)

Đơn thức 3x8y3z có tổng số mũ là

8 + 3 + 1 = 12.

Do đó đơn thức 3x8y3z có bậc là 12

c) xyz.3.x3y4z2 = 3xx3yy4zz2 = 3x4y5z3

Đơn thức 3x4y5z3 có tổng số mũ là

4 + 5 + 3 = 12.

Do đó đơn thức 3x4y5z3 có bậc là 12.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.