Bài tập 11 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Đề bài

Tính tích các đơn thức sau:

\(\eqalign{  & a)\,\, - 6{x^3}{y^2}\,\,\,\& \,\,\,3{x^2}yz  \cr  & b)\,\,{\left( {2{x^3}} \right)^3}\,\,\,\& \,\,\, - {x^2}{y^4}{z^5}  \cr  & c)\,\,{x^2}{y^2}\,\,;\,\,4x{y^5}z\,\,\,\& \,\,\,\left| { - 3} \right|xyz \cr}\)

Lời giải chi tiết

\(a)\,\,( - 6{x^3}{y^2})(3{x^2}yz) = ( - 6.3)({x^3}{y^2})({x^2}yz) =  - 18({x^3}{x^2})({y^2}y)z =  - 18{x^{^5}}{y^3}z\)

\(b)\,\,{\left( {2{x^3}} \right)^3}( - {x^2}{y^4}{z^5}) = (8{x^9})( - {x^2}{y^4}{z^5}) = \left[ {8.( - 1)} \right]{x^9}( - {x^2}{y^4}{z^5}) =  - 8({x^9}{x^2}){y^4}{z^5} =  - 8{x^{11}}{y^4}{z^5}\)

\(\eqalign{  & c)\,\,({x^2}{y^2})(4x{y^5}z)(\left| { - 3} \right|xyz) = ({x^2}{y^2})(4x{y^5}z)(3xyz)  \cr  &  = (4.3).({x^2}{y^2})(x{y^5}z)(xyz) = 12({x^2}xx)({y^2}{y^5}y)(zz) = 12{x^4}{y^8}{z^2} \cr}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.