4. Cộng, trừ đa thức một biến

Bình chọn:
4.3 trên 29 phiếu