1. Góc đối đỉnh

Bình chọn:
4.6 trên 100 phiếu
Hoạt động 1 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai thanh trường côn ở hình bên cho ta hình ảnh hai đường thẳng ay và zt cắt nhau tại O (h.1).

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Vẽ hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm I. Xác định các cặp góc đối đỉnh trên hình vẽ.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 chủ đề 1 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1?

Giải bài tập Bạn Trâm cho rằng các cặp góc ở hình 2a và 2b là các cặp góc đối đỉnh. Bạn bảo cho rằng bạn Trâm sai. Theo em, bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 1 và cho biết hai góc O2 và góc O4 có là hai góc đối đỉnh không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Bằng cách suy luận (không đo), ta có thể suy ra được số đo của các góc đối đỉnh ở hình 1 bằng nhau qua việc điền vào chỗ trống trong bảng sau:

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 ?

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ? Vì sao ?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Xem hình 1.

Xem lời giải