Ôn tập chương 1

Bình chọn:
4.5 trên 64 phiếu
Bài tập 1 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính:

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính:

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập So sánh:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính:

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền vào ô trống dấu “+” hay “-“ của phép tính lũy thừa trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy viết các số sau đây dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước.

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một cái hộp hình lập phương có cạnh dài 22,7 cm. Thể tích của chiếc hộp là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hùng và Dũng chơi trò chơi tung đồng xu. Đầu tiên mỗi người có một điểm. Khi đồng xu mang mặt ngửa, Hùng được gấp đôi số điểm hiện có. Khi đồng xu mang mặt sấp, Dũng được gấp ba số

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ba bạn học sinh đi xe đạp từ trường đến Nhà thi đấu Quận để học bơi. Vận tốc của bạn thứ nhất kém vận tốc của bạn thứ hai là 3 km/h. Thời gian bạn thứ nhất, thứ hai, thứ ba đi từ trường đến

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết 1 ounce (vàng) và 1 lượng vàng cân nặng 1,20556 ounce. Tính khối lượng của vàng (tính theo g). Hãy làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất.

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết 1 ounce (vàng) cân nặng 31,1034768 g và 1 lượng vàng cân nặng 37,5 g. Hỏi 1 ounce vàng bằng bao nhiêu lượng vàng ? Hãy là tròn tới chữ số thập phân thứ hai.

Xem lời giải

Bài tập 17* trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài tập 18 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính số đo các góc của một tam giác, biết các gõ tỉ lệ với 2; 2; 3.

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm x, y, z biết:

Xem lời giải