Ôn tập chương 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau và tính y theo x.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết hai đại lượng P và m tỉ lệ thuận với nhau và khi m = 2 thì P = 18.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy chia 72 cuốn tập mà ba bạn 10, 12, 14 tuổi sao cho số tập của mỗi bạn nhận được tỉ lệ với số tuổi của mình.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và có giá trị tương ứng được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Có 10 máy in công suất như nhau in 10000 cuốn sách trong 36 giờ. Nếu chỉ còn 6 máy in thì phải in trong bao nhiêu giờ mới in xong số sách nói trên ?

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ba xe chở khách cùng đi từ TP. Hồ Chí Minh ra Nha Trang. Xe A đi trong 10 giờ, xe B đi hết 5 giờ và xe C đi hết 20 giờ. Hỏi vận tốc mỗi xe là bao nhiêu km/h ? Cho biết vận tốc xe C chậm

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A(-2 ; 0), B(0 ; 4), C(5 ; 4), D(3 ; 0). Tứ giác ABCD là hình gì ?

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm hàm số y = f(x) có đồ thị đường thẳng đi qua hai điểm A(2 ; -6), B(-1 ; 3).

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một người đi bộ chuyển động đều trên đường thẳng với vận tốc 3 km/h. Gọi s (km) là quãng đường đi được trong t (giờ).

Xem lời giải