1. Trung bình cộng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hai phân xưởng A và B cùng ráp một loại áo xuất khẩu. Số áo ráp được của mỗi công nhân trong cùng một ngày của cả hai phân xưởng được ghi lại như sau:

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Từ bảng 1, hãy lập bảng tần số và quan sát cách tính trung bình cộng từ bảng tần số theo phương pháp sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Bạn Mai tự làm 15 đề Toán trong chương trình Violimpic và đạt được số điểm như sau:

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hùng nói: Giá trị trung bình luôn luôn là một phần tử của dãy giá trị của dấu hiệu.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Thùng A chứa 20 trái thanh long xuất khẩu. Khối lượng từng trái (tính theo 100g) trong thùng được ghi lại trong bảng tần số sau:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điểm kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh của hai lớp 7A và 7B được cô giáo ghi lại như sau:

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tiền đóng góp giúp đồng bào bị lũ lụt (đơn vị nghìn đồng) của 19 học sinh trong tổ Một được ghi lại như sau:

Xem lời giải