6. Tính chất ba đường cao trong tam giác

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Thử tại bạn trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Vẽ đường cao xuất phát từ đỉnh A của tam giác vuông ABC (hình 54a).

Xem lời giải

Hoạt động 18 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Em hãy vẽ một tam giác ABC trên giấy, sau đó dùng ê- ke vẽ đoạn thẳng vuông góc từ đỉnh A đến cạnh đối diện BC của tam giác.

Xem lời giải

Thử tại bạn trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. Hãy dựng trực tâm H và nhận xét về vị trí của trực tâm H trong tam giác ABC.

Xem lời giải

Hoạt động 20 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A (hình 56), em hãy vẽ các đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực và đường cao xuất phát từ đỉnh A. Em có nhận xét gì về các đường này ?

Xem lời giải

Hoạt động 19 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Trong hình 53 và 54, em hãy vẽ các đường cao còn lại của các tam giác. Theo em, các đường cao đã vẽ trong mỗi tam giác có cùng đi qua một điểm hay không ?

Xem lời giải

Thử tại bạn trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có AD là đường cao đồng thời cũng là đường phân giác (hình 58)

Xem lời giải

Thử tại bạn trang 118(2) Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Ta đã biết trong một tam giác cân hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên thì bằng nhau. Dựa vào tính chất đó, hãy chứng minh trong một tam giác đều ba đường trung tuyến ứng với ba cạnh thì bằng nhau (hình 60).

Xem lời giải