1. Hàm số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 82 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nhiệt độ của bệnh nhân (theo giờ) được ghi trong bảng sau :

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 82 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 180 km tỉ lệ nghịch với vận tốc v

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 82 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát các hoạt động trên, dựa trên các bảng cho biết tương ứng với mỗi giá trị của đại lượng ở hàng trên ta nhận được bao nhiêu giá trị của đại lượng ở hàng dưới.

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 chủ đề 6?

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Thư giãn 1 chủ đề 6

Giải bài tập Cỗ máy hàm số

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số y = f(x) = -10, hãy điền giá trị tương ứng của y trong bảng sau:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nhiệt độ N của một máy ấp trứng gà được cài đặt luôn bằng 37,5oC trong 24 giờ. Em hãy viết công thức xác định hàm số N(t) của nhiệt độ theo thời gian.

Xem lời giải