Chủ đề 7 : Phương pháp thu nhập, số liệu thống kê – Tần số - Biểu đồ

Bình chọn:
4.3 trên 27 phiếu
Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Bảng theo dõi chuyên cần trong một ngày của các lớp Khối 7, Trường Kết Đoàn được ghi lại trong bảng sau :

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tuổi nghề (số năm làm việc theo nghề) của các công nhân trong một phân xưởng đóng tài được ghi lại ở bảng sau:

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 7C được thầy giáo ghi lại trong bảng sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Em hãy lập bảng số liệu thống kê ban đầu về tháng sinh của các bạn trong lớp. Hãy chỉ ra dấu hiệu điều tra, đơn vị điều tra và số lượng đơn vị điều tra.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát các bảng trên và điền vào chỗ trống :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm tần số các giá trị trong dãy số liệu trong ví dụ và ghi vào bảng sau:

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Mai nói tần số của một giá trị có thể bằng không, Hùng nói tần số luôn là một số nguyên dương. Theo em, bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát bảng 2 trong Hoạt động 2 và hãy cho biết có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy các giá trị của bảng 2. Giá trị 20 xuất hiện bao nhiêu lần ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Áp dụng cách quy đổi ra số trên, hãy điều tra sự ham thích chương trình truyền hình “GIỌNG HÁT VIỆT” trong lớp của bạn. Tần số của giá trị 0 cho biết thông tin gì ?

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho dãy giá trị của dấu hiệu:

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Sau khi điều tra nhân khẩu của mỗi hộ trong một chung cư, số liệu thu nhận được ghi lại trong bảng sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy lập bảng tần số từ bảng số liệu thống kê ban đầu số mũ bảo hiểm bán trong tháng 12 ở một cửa hàng sau:

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hùng nói: Trong bảng tần số, tổng các tần số của các giá trị luôn bằng số đơn vị điều tra. Lan nói: Tổng các tần số của các giá trị luôn bằng số các giá trị khác nhau của dấu hiệu. Theo em, bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Một cửa hàng bán giày có số giày (đôi) bán ra trong từng tháng được ghi trong bảng sau:

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho bảng tần số

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Đọc chiều cao của các hình chữ nhật trong hình và ghi vào ô tần số tương ứng trong bảng sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Đà Lạt là thành phố nghỉ mát nổi tiếng của Việt Nam. Nhiệt độ trung bình hàng tháng (đo bằng độ C) trong một năm của thành phố Đà Lạt được ghi lại trong bảng sau:

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Sau khi quan sat biểu đồ hình chữ nhật của một bảng tần số, hai bạn Nam và Việt có nhận xét nhau sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Thông tin điều tra về con vật được yêu thích nhất trong Thảo cầm viên được ghi lại trong bảng tần số sau:

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy lập bảng số liệu thống kê ban đầu của điểm bài kiểm tra môn Toán gần nhất của lớp em.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất