Chủ đề 5: Tỉ lệ nghịch

Bình chọn:
4.7 trên 109 phiếu
Hoạt động 1 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Mẹ Mai bán 20 kg đậu xanh. Mai giúp mẹ chia đậu thành các gói nhỏ bằng nhau để dễ bán. Gọi s là số gói, m là khối lượng mỗi gói. Em hãy tính s theo m.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 chủ đề 5?

Giải bài tập Một cuốn sách có 200 trang, gọi x là số trang đã đọc xong và y là số trang còn lại chưa đọc của một quyển sách. Mai nói: “khi tăng x thì y giảm”, Lan nói: “x và y tỉ lệ nghịch với nhau”. Bạn nào đúng.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một vòi nước chảy vào hồ cạn có dung tích 100 lít. Gọi lưu lượng của vòi là v (lít/giờ) và gọi t (giờ) là thời gian vòi chảy đầy hồ. Em hãy tính t theo v.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lan muốn cắt một hình chữ nhật có diện tích 12 cm2. Gọi a (cm) và b(cm) là hai kích thước của hình chữ nhật. Em hãy tính a theo b.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát các công thức sau:

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết a tỉ lệ nghịch với b theo hệ số tỉ lệ -6. Hãy tính a theo b, và tính b theo a. Hỏi b có tỉ lệ nghịch với a hay không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau và có giá trị tương ứng được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Bạn Quỳnh vừa học được phương pháp đọc sách mới, làm tăng gấp đôi số từ đọc được trong một phút. Em có thể cho biết tỉ số giữa thời gian đọc xong cùng một quyển sách theo phương pháp

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 chủ đề 5 ?

Giải bài tập Minh và Trí đạp xe từ nhà đến trường.

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai đại lượng a và b tỉ lệ nghịch với nhau và biết rằng khi a = 3 và b = -10.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và có giá trị tương ứng được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Có 20 công nhân năng suất làm việc như nhau đóng mới một chiếc tàu trong 60 ngày. Hỏi nếu chỉ còn 12 công nhân thì họ phải đóng chiếc tàu đó trong bao nhiêu ngày ?

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Đội sản xuất Quyết Tiến dùng x máy gặt (có cùng năng suất) để gặt xong một cánh đồng đến y giờ. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không ?

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết a (m) là chu vi của bánh xe, b là số vòng quay được của bánh xe trên đoạn đường xe lăn từ A đến B. Hỏi a và b có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không ?

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Dựa theo bảng giá trị tương ứng trong mỗi trường hợp sau, hãy cho biết các cặp đại lượng sau có tỉ lệ nghịch với nhau hay không ?

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau sao cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau:

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lớp 7A có 4 bạn làm vệ sinh lớp học hết 2 giờ. Hỏi nếu có 16 bạn (năng suất làm việc như nhau) sẽ làm vệ sinh xong lớp học trong bao lâu ?

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một nông trường có 2 máy gặt (cùng năng suất) đã gặt xong một cánh đồng hết 4 giờ. Hỏi nếu có 4 máy gặt như thế sẽ gặt xong cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian ?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lan muốn cắt một hình chữ nhật có diện tích bằng 24

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hoa muốn chia đều 1 kg đường vào n bịch nylon. Gọi p (g) là lượng đường trong mỗi bịch. Hỏi n và p có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất