Chủ đề 1: Góc tạo bởi các đường thẳng

Bình chọn:
4.8 trên 108 phiếu
Hoạt động 1 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai thanh trường côn ở hình bên cho ta hình ảnh hai đường thẳng ay và zt cắt nhau tại O (h.1).

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Vẽ hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm I. Xác định các cặp góc đối đỉnh trên hình vẽ.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 chủ đề 1 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1?

Giải bài tập Bạn Trâm cho rằng các cặp góc ở hình 2a và 2b là các cặp góc đối đỉnh. Bạn bảo cho rằng bạn Trâm sai. Theo em, bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Hoạt động 2 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 1 và cho biết hai góc O2 và góc O4 có là hai góc đối đỉnh không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Bằng cách suy luận (không đo), ta có thể suy ra được số đo của các góc đối đỉnh ở hình 1 bằng nhau qua việc điền vào chỗ trống trong bảng sau:

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 ?

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ? Vì sao ?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Xem hình 1.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 3, hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lấy một tờ giấy gấp hai lần theo hướng dẫn ở hình 4. Trải thẳng tờ giấy ra rồi quan sát nếp gấp và sau đó dùng ê ke để đo góc tạo thành bởi các nếp gấp đó.

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Các cặp đường thẳng trong mỗi hình 5a, 5b, 5c có vuông góc với nhau hay không ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ đường thẳng xy đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng zt cho trước chỉ bằng ê ke.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy sử dụng ê ke để vẽ đường thẳng b đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng a ở mỗi hình dưới đây. Ghi kí hiệu hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau.

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát sân bóng đá. Vẽ đường thẳng xy biểu diễn đường giữa sân, đoạn thẳng AB biểu diễn đường biên dọc (h.7). hãy so sánh độ dài OA, OB và cho biết số đo góc Aox.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 3 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 ?

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ đoạn thẳng MN = 6 cm, vẽ đường trung trực của đoạn thẳng MN.

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình chụp hai đường băng ở sân bay Tân Sơn Nhất và đường nối hai đường băng. Em hãy:

Xem lời giải

Bạn nào đúng 4 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nhìn hình 11, bạn Trâm cho rằng hai góc A1 và B2¬ là hai góc so le trong, bạn Bảo cho rằng hai góc đó là hai góc đồng vị. Theo em, bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 6 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Vẽ đường thẳng xy cắt đường thẳng d1 và d2 tại M và N. Hãy kể tên các cặp góc ở vị trí so le trong, đồng vị, trong cùng phía.

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ở hình 11, cho biết

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy kể tên các cặp góc đối đỉnh trong mỗi hình 12, 13, 14:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất