Bạn nào đúng 4 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Nhìn hình 11, bạn Trâm cho rằng hai góc A1 và B2¬ là hai góc so le trong, bạn Bảo cho rằng hai góc đó là hai góc đồng vị. Theo em, bạn nào đúng ?

Đề bài

Nhìn hình 11, bạn Trâm cho rằng hai góc A1 và B là hai góc so le trong, bạn Bảo cho rằng hai góc đó là hai góc đồng vị. Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Cả hai bạn Trâm và Bảo đều sai.

Loigiaihay.com 

Các bài liên quan: - 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng