Chủ đề 9: Khái niệm về biểu thức đại số - Giá trị của biểu thức đại số

Bình chọn:
4.8 trên 106 phiếu
Hoạt động 1 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Sân chơi trường của Nam có chiều dài 50m, chiều rộng 30m.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Em hãy viết các biểu thức biểu thị các đối tượng được nhắc đến trong những trường hợp sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 50 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết lại các biểu thức sau cho gọn hơn:

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tính giá trị của biểu thức

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tiết kiệm điện

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Dùng biểu thức toán học để biểu thị các tình huống sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy chuyển biểu thức sau thành các phát biểu toán học:

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết biểu thức đại số biểu thị:

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cùng chơi với biểu thức

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết các biểu thức biểu thị:

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị:

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Ở thành phố Đà Lạt, buổi sáng nhiệt độ là x, buổi trưa nhiệt độ tăng y độ so với buổi sáng, đến chiều tối nhiệt độ lại giảm z độ so với buổi trưa. Hãy biểu thị nhiệt độ của thành phố Đà Lạt vào buổi tối theo các giá trị x, y, z.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Mỗi tuần bạn Nam đều dành thời gian để học với chương trình IXL, một chương trình học Toán bằng Tiếng Anh trên mạng. Bạn Nam dành x phút để học phần Suy luận, dành nhiều hơn 4 phút so với thời gian học Suy luận để học Hình học và dành gấp đôi thời gian Hình học để học Đại số.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Độ dài quãng đường được tính theo vận tốc và thời gian bằng công thức s = v.t. Hãy tính độ dài quãng đường khi biết v = 45 km/h và t = 3h30’.

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tính giá trị của biểu thức sau tại m = -2 hoặc m = 3.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho biểu thức

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tính giá trị của biểu thức:

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Giải mật mã:

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Trong một lễ hội, lớp 7A của bạn Lan và bạn Hoa mở một gian hàng bán bánh để tạo nguồn kinh phí cho ủng hộ cho quỹ từ thiện Trẻ em nghèo hiếu học. Gian hàng này bán 4 loại hộp bánh, mỗi loại hộp chứa một số thanh chocolate như sau :

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất