Chủ đề 3: Tam giác - Tam giác bằng nhau

Bình chọn:
4.9 trên 76 phiếu
Hoạt động 1 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cắt một tấm bìa thành hình tam giác và to màu ba góc của tam giác. Cắt rời ba góc ra khỏi tam giác rồi đặt ba góc kề nhau như hình 1.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Dùng thước đo góc do ba góc của các tam giác trong hình 2, hình 3, hình 4 rồi tính tổng số đo ba góc của mỗi tam giác.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Thực hành chứng minh định lí 1.

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 137 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Tính số đo góc B trong tam giác ABC ở hình 6.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 137 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Thế nào là góc nhọn, góc tù ? hãy so sánh các góc trong mỗi tam giác ở hình 6, hình 7, hình 8 với góc 90o.

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 138 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Trong các tam giác ở hình 10, tam giác nào là tam giác nhọn, tam giác nào là tam giác tù, tam giác nào là tam giác vuông ?

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 138 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính tổng

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 14, Linh cho rằng tại đỉnh B của tam

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính số đo x trong hình 13a, b:

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống (…..) để so sánh

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền dấu < hoặc > vào ô vuông:

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Dùng kéo cắt tờ giấy thành hình tam giác ABC. Đặt tam giác ABC lên tờ giấy thứ hai. Vẽ và cắt theo các cạnh của tam giác ABC thành tam giác A’B’C’.

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy đo cạnh và góc của tam giác ABC và tam giác A’B’C’ ở hoạt động trên.

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Xem hình 15.

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC, biết: AB = 3 cm, BC = 4 cm, AC = 6 cm theo hướng dẫn sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Trên hình 17 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ?

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát các tam giác ở hình 19a và 19b, hãy điền vào chỗ trống (….):

Xem lời giải

Hoạt động 12 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC biết

Xem lời giải

Hoạt động 13 trang 144 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ tiếp hình 20:

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nhìn hình 24, Tú cho rằng

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất