Bạn nào đúng 2 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Nhìn hình 24, Tú cho rằng

Đề bài

Nhìn hình 24, Tú cho rằng \(\Delta HJI\) và \(\Delta HJK\) có:

HI = HK (giả thiết)

\(\widehat {HIJ} = \widehat {HKJ}\)(giả thiết)

HJ là cạnh chung

Nên \(\Delta HJI = \Delta HJK\,\,(c.g.c)\)

Thúy cho rằng Tú có sự nhầm lẫn. Theo em, bạn nào đúng ? tại sao ?

 

Lời giải chi tiết

Bạn Thúy đúng: HI = HK, HJ là cạnh chung.

Góc xen giữa hai cạnh HI, HJ là góc IHJ, góc xen giữa hai cạnh HK, HJ là góc KHJ mà hai góc này không bằng nhau.

\(HI = HK,\widehat {H{\rm{IJ}}} = \widehat {HKJ}\)

Góc HIJ là góc xen giữa hai cạnh IH, IJ; góc HKJ là góc xen giữa hai cạnh KH, KJ.

Mà IJ và KJ không bằng nhau.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: Cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.