Chủ đề 11 : Đa thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Xét tổng diện tích các mặt của hộp đựng quà có độ dài ba cạnh là x, y và z (cm).

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy nêu các hạng tử của

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập An nói: là một đa thức”. Tú thì cho rằng đó không phải là đa thức. Bạn nào đúng ? Vì sao ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy thu gọn đa thức

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Xét đa thức

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Xét hình chữ nhật có độ dài cạnh x, y và một hình hộp chữ nhật có độ dài ba cạnh là x, y, z. Hãy điền vào các ô trống sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết một đã thức hai biểu thức có bậc 2 với 6 hạng tử.

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Phần thảm cỏ bên trong sân vận động có các kích thước như hình vẽ (hai đầu là hai nửa hình tròn và ở giữa là một hình chữ nhật).

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Một mảnh vườn bao gồm một hình chữ nhật có độ dài cạnh là a, b và một hình vuông có độ dài cạnh là 4x. Bên trong mảnh vườn người ta đào một cái giếng hình trong có bán kính là x như hình bên.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy thực hiện phép cộng hai đa thức sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy thực hiện phép trừ hai đa thức sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập a) Cho Hãy tính P(2), P(0) và P(-1).

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Một người đi taxi phải trả 15000 đồng cho 1 km trong 10 km đầu tiên. Khi hành trình vượt quá 10 km thì sẽ trả 14000 đồng cho mỗi km tiếp theo. Hãy viết biểu thức diễn số tiền người đó phải trả khi đi x km (với x > 10 km và x là số nguyên).

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập a) Hãy sắp xếp

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 72(2) Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm hệ số của lũy thừa bậc 2 và hệ số tự do của đa thức.

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho một hình vuông có độ dài cạnh là x (cm) và một hình chữ nhật có độ dài các cạnh là x (cm) và x + 2 (cm)

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho hai đa thức

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Một mảnh vườn hình chữ nhật có độ dài các cạnh là 5x (cm) và 8x + 2 (cm). Bên trong mảnh vườn, người ta làm một lối đi hình chữ nhật với độ dài cạnh là x (cm) và 3x + 1 (cm) (xem hình vẽ).

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất