Thử tài bạn trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hãy viết một đã thức hai biểu thức có bậc 2 với 6 hạng tử.

Đề bài

Hãy viết một đã thức hai biểu thức có bậc 2 với 6 hạng tử.

Lời giải chi tiết

Một đã thức hai biểu thức có bậc 2 với 6 hạng tử là: 2x2 – y2 + xy -12x + 5y -7

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1. Đa thức