4. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bình chọn:
4.6 trên 98 phiếu
Hoạt động 14 trang 21 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 14 trang 21 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem chi tiết

Hoạt động 15 trang 21 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1	Hoạt động 15 trang 21 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Một cái hộp hình lập phương có cạnh dài 12,3 cm. Thể tích của cái hộp là bao nhiêu ?

Xem chi tiết

Bạn nào đúng 3 chủ đề 1? Bạn nào đúng 3 chủ đề 1?

Giải bài tập 1. Giờ học Toán, cô ra đề bài :

Xem chi tiết

Thử tài bạn 15 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 15 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem chi tiết

Thử tài bạn 16 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 16 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Tính :

Xem chi tiết

Hoạt động 16 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1	Hoạt động 16 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy điền vào ô trống :

Xem chi tiết

Hoạt động 17 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 17 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TOÁN LŨY THỪA

Xem chi tiết

Bạn nào đúng 4 chủ đề 1 ? Bạn nào đúng 4 chủ đề 1 ?

Giải bài tập Cô ra đề bài: Tính

Xem chi tiết

Thử tài bạn 17 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 17 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem chi tiết

Hoạt động 18 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 18 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh:

Xem chi tiết

Hoạt động 19 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 19 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh:

Xem chi tiết

Hoạt động 20 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 20 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh

Xem chi tiết

Thư giãn 1 chủ đề 1 Thư giãn 1 chủ đề 1

Giải bài tập Chọn phương án nào ?

Xem chi tiết

Thử tài bạn 18 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 18 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh:

Xem chi tiết

Thử tài bạn 19 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 19 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Tính:

Xem chi tiếtHỏi bài