Bài tập - Chủ đề 5: Tỉ lệ nghịch

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai đại lượng a và b tỉ lệ nghịch với nhau và biết rằng khi a = 3 và b = -10.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và có giá trị tương ứng được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Có 20 công nhân năng suất làm việc như nhau đóng mới một chiếc tàu trong 60 ngày. Hỏi nếu chỉ còn 12 công nhân thì họ phải đóng chiếc tàu đó trong bao nhiêu ngày ?

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Đội sản xuất Quyết Tiến dùng x máy gặt (có cùng năng suất) để gặt xong một cánh đồng đến y giờ. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không ?

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết a (m) là chu vi của bánh xe, b là số vòng quay được của bánh xe trên đoạn đường xe lăn từ A đến B. Hỏi a và b có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không ?

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Dựa theo bảng giá trị tương ứng trong mỗi trường hợp sau, hãy cho biết các cặp đại lượng sau có tỉ lệ nghịch với nhau hay không ?

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau sao cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau:

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lớp 7A có 4 bạn làm vệ sinh lớp học hết 2 giờ. Hỏi nếu có 16 bạn (năng suất làm việc như nhau) sẽ làm vệ sinh xong lớp học trong bao lâu ?

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một nông trường có 2 máy gặt (cùng năng suất) đã gặt xong một cánh đồng hết 4 giờ. Hỏi nếu có 4 máy gặt như thế sẽ gặt xong cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian ?

Xem lời giải