1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bình chọn:
4.8 trên 73 phiếu
Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Chúng ta đã biết tập hợp các số tự nhiên

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy điền vào ô tróng các số nguyên thích hợp:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy tìm ba phân số có mẫu số bằng nhau và bằng ba phân số đã cho.

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong các số sau, số nào thuộc N, số nào thuộc Z, số nào thuộc Q ?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền các số vào biểu đồ Venn ở hình 1:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Em hãy vẽ lại và mô tả trục số như hình 2.

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy viết số hữu tỉ x; y; z được chỉ ra ở hình dưới đây.

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Đánh bắt cá ở Bắc Cực và Nam Cực

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) So sánh hai phân số

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Khi nào thì điểm biểu diễn số hữu tỉ nằm bên trái điểm 0 ? Khi nào nằm bên phải điểm 0 ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm ?

Xem lời giải