Luyện tập - Chủ đề 1: Số hữu tỉ

Bình chọn:
4 trên 25 phiếu
Bài tập 1 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập So sánh các số hữu tỉ:

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trò chơi tính số

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy tìm phân số

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nếu tăng cạnh hình lập phương lên 2 lần thì thể tích hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần ?

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nếu tăng bán kính của hình trong lên 1,5 lần thì diện tích hình trong tăng bao nhiêu lần ?

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết các biểu thức sau đây dưới dạng lũy thừa với số mũ chẵn:

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết biểu thức sau đây dưới dạng lũy thừa với số mũ lẻ:

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Viết các số

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Bạn Na muốn viết một trang WEB để kết bạn. Trang WEB đã nhận được 3 lần truy cập trong tuần đầu tiên. Nếu lượng truy cập tăng lên gấp 3 lần sau mỗi tuần tiếp theo, thì sau 6 tuần trang WEB của Na có bao nhiêu lượt truy cập.

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy sử dụng máy tính bỏ túi để tính:

Xem lời giải

Bài tập 12* trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x để phân số sau có giá trị là số nguyên:

Xem lời giải