Luyện tập - Chủ đề 6: Hàm số - Đồ thị hàm số y = ax

Bình chọn:
4.6 trên 83 phiếu
Bài tập 1 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không ? Nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nhiệt độ T (oC) tại các thời điểm trong cùng một ngày được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Khối lượng m(kg) của một thanh sắt có khối lượng riêng là 7,8 kg/m3 tỉ lệ thuận với thể tích V (m3) theo công thức: m = 7,8V.

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 20 km tỉ lệ nghịch với vận tốc v

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A (-3 ; 0), B (3 ; 0), C(4 ; 0).

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm M(0 ; 2), N(0 ; 1), P(0 ; 4).

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A(-3 ; 3), B(3 ; 3), C(3 ; -3), D(-3 ; -3). Tứ giác ABCD là hình gì ?

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho y là hàm số của biến số x. Giá trị tương ứng của x, y được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Số tập x và số tiền y (nghìn đồng) phải trả của ba bạn Hùng, Dũng và Mạnh được biểu diễn bới ba điểm H; D; M trong mặt phẳng tọa độ Oxy như hình 11.

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Đọc tọa độ các đỉnh của hình tam giác vuông ABC trong hình 12 và cho biết diện tích của tam giác là bao nhiêu đơn vị diện tích ?

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ đồ thị hàm số y = f(x) = -2x.

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết đồ thị của hàm số y = kx đi qua điểm M(2 ; 6).

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm hàm số y = f(x) có đồ thị là đường thẳng đi qua hai điểm A(1 ; -2), b(-2 ; 4).

Xem lời giải

Bài tập 17 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một người đi bộ chuyển động đều trên đường thẳng với vận tốc v (km/h).

Xem lời giải

Bài tập 18 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Mai trông coi một quầy kem, em nhận thấy có mối quan hệ giữa số que kem bán ra S (que) mỗi ngày và nhiệt độ T (độ C) của ngày hôm đó. Mai đã ghi lại các giá trị tương ứng của T và S trong bảng sau:

Xem lời giải