Luyện tập – Chủ đề 7 : Phương pháp thu nhập, số liệu thống kê – Tần số - Biểu đồ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 7 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”, số cây trồng của khối 7 được ghi lại trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Khi tìm hiểu về số sách truyện quyên góp của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào “Xây dựng thư viện cho trẻ mồ côi”, bạn Hùng lập được bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Thời gian bơi ếch 50 m (tính theo giây) của 30 học sinh nữ được ghi trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Bạn Mai tham gia thi bắn cung. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy biểu diễn biểu đồ hình chữ nhật kết quả phân loại học tập của học sinh khối 7 trường Lê Văn Tám được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Trong một buổi tập chạy chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng, thành tích chạy 100m của đội điền kinh nam Khối 7 được huấn luyện viên ghi lại trong bảng sau:

Xem lời giải