Bài tập 7 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”, số cây trồng của khối 7 được ghi lại trong bảng sau:

Đề bài

Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”, số cây trồng của khối 7 được ghi lại trong bảng sau:

Lớp

7/1

7/2

7/3

7/4

7/5

7/6

7/7

7/8

7/9

7/10

Số cây

12

10

15

12

18

15

20

20

15

15

 a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Lập bảng tần số và nhận xét về số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào là chủ yếu ?

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: số cây trồng của Khối 7. Số các giá trị là 10

b) Bảng tần số:

Số cây (x)

10

12

15

18

20

 

Tần số (n)

1

2

4

1

2

N = 10

* Nhận xét:

Số các giá trị của dấu hiệu là 10, số các giá trị khác nhau là 5

Giá trị lớn nhất là 20, giá trị nhỏ nhất là 10, giá trị có tần số lớn nhất là 15, các giá trị thuocj vào khoảng từ 12 đến 20 là chủ yếu.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập – Chủ đề 7 : Phương pháp thu nhập, số liệu thống kê – Tần số - Biểu đồ