4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: Cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bình chọn:
4.8 trên 104 phiếu