1. Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bình chọn:
4.4 trên 54 phiếu
Hoạt động 1 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Mẹ Mai bán 20 kg đậu xanh. Mai giúp mẹ chia đậu thành các gói nhỏ bằng nhau để dễ bán. Gọi s là số gói, m là khối lượng mỗi gói. Em hãy tính s theo m.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 chủ đề 5?

Giải bài tập Một cuốn sách có 200 trang, gọi x là số trang đã đọc xong và y là số trang còn lại chưa đọc của một quyển sách. Mai nói: “khi tăng x thì y giảm”, Lan nói: “x và y tỉ lệ nghịch với nhau”. Bạn nào đúng.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một vòi nước chảy vào hồ cạn có dung tích 100 lít. Gọi lưu lượng của vòi là v (lít/giờ) và gọi t (giờ) là thời gian vòi chảy đầy hồ. Em hãy tính t theo v.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lan muốn cắt một hình chữ nhật có diện tích 12 cm2. Gọi a (cm) và b(cm) là hai kích thước của hình chữ nhật. Em hãy tính a theo b.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát các công thức sau:

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết a tỉ lệ nghịch với b theo hệ số tỉ lệ -6. Hãy tính a theo b, và tính b theo a. Hỏi b có tỉ lệ nghịch với a hay không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau và có giá trị tương ứng được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Bạn Quỳnh vừa học được phương pháp đọc sách mới, làm tăng gấp đôi số từ đọc được trong một phút. Em có thể cho biết tỉ số giữa thời gian đọc xong cùng một quyển sách theo phương pháp

Xem lời giải