Bài tập - Chủ đề 2: Tỉ lệ thức

Bình chọn:
4.6 trên 111 phiếu
Bài tập 1 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết các tỉ số sau dưới dạng phân số:

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ thức:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền các giá trị thích hợp vào ô vuông:

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lập tất cả các tỉ thức có thể được từ các tỉ thức sau:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm hai số x, y biết rằng:

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm hai số x, y biết rằng:

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm hai số a, b biết rằng:

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm ba số a, b, c biết rằng:

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của hình chữ nhật có chu vi là 28 cm và hai cạnh tỉ lệ với các số 3; 4.

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tại một xí nghiệp may, trong một giờ số sản phẩm làm được của ba tổ A, B, C tỉ lệ với các số 3; 4; 5 và tổng số sản phẩm của ba tổ là 60. Hỏi số sản phẩm của mỗi tổ làm được trong một giờ ?

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hưởng ứng phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khắn, ba lớp 7A, 7B, 7C đã quyên góp số sách lần lượt với tỉ lệ 3; 4; 5. Tính số sách giáo khoa của mỗi

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Chứng minh từ tỉ thức

Xem lời giải

Bài tập 14* trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm các số a, b, c biết rằng

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm các số a, b, c biết

Xem lời giải