Bài tập 9 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Thời gian bơi ếch 50 m (tính theo giây) của 30 học sinh nữ được ghi trong bảng sau:

Đề bài

Thời gian bơi ếch 50 m (tính theo giây) của 30 học sinh nữ được ghi trong bảng sau:

60

64

65

70

62

64

66

68

64

63

69

68

65

69

70

66

68

64

65

70

62

65

61

70

63

67

65

65

69

65

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: thời gian bơi ếch 50m (tính theo giây) của 30 học sinh nữ. Số các giá trị là 30.

b) Bảng tần số:

Thời gian (x)

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Tần số (n)

1

1

2

2

4

7

2

1

3

3

4

 * Nhận xét:

Thời gian bơi ếch 50m ngắn nhất là 60 giây.

Thời gian bơi ếch 50m dài nhất là 70 giây.

Thời gian chiếm tỉ lệ cao nhất là 65 giây

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập – Chủ đề 7 : Phương pháp thu nhập, số liệu thống kê – Tần số - Biểu đồ