Thử tài bạn trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Giải bài tập a) Hãy sắp xếp

Đề bài

a) Hãy sắp xếp \(A = 6{x^2} - 12{x^3} + 4x - 5{x^2} + {x^3} - 1\) theo lũy thừa giảm của biến.

b) Hãy sắp xếp \(B = 3x + 11{x^2} - 10x + 2{x^4} - 2{x^2}\) theo lũy thừa tăng của biến.

Lời giải chi tiết

a) Thu gọn

\(\eqalign{  & A = 6{x^2} - 12{x^3} + 4x - 5{x^2} + {x^3} - 1  \cr  &  = (6{x^2} - 5{x^2}) + ( - 12{x^3} + {x^3}) + 4x - 1 = {x^2} - 11{x^3} + 4x - 1 \cr}\)

Sắp xếp A theo lũy thừa giảm của biến \(A =  - 11{x^3} + {x^2} + 4x - 1\)

b) Thu gọn

\(\eqalign{  & B = 3x + 11{x^2} - 10x + 2{x^4} - 2{x^2}  \cr  &  = (3x - 10x) + (11{x^2} - 2{x^2}) + 2{x^4} =  - 7x + 9{x^2} + 2{x^4} \cr}\)

Sắp xếp B theo lũy thừa tăng của biến \(B =  - 7x + 9{x^2} + 2{x^4}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - 3. Đa thức một biến

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài