Thử tài bạn trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Đề bài

a) Hãy sắp xếp \(A = 6{x^2} - 12{x^3} + 4x - 5{x^2} + {x^3} - 1\) theo lũy thừa giảm của biến.

b) Hãy sắp xếp \(B = 3x + 11{x^2} - 10x + 2{x^4} - 2{x^2}\) theo lũy thừa tăng của biến.

Lời giải chi tiết

a) Thu gọn

\(\eqalign{  & A = 6{x^2} - 12{x^3} + 4x - 5{x^2} + {x^3} - 1  \cr  &  = (6{x^2} - 5{x^2}) + ( - 12{x^3} + {x^3}) + 4x - 1 = {x^2} - 11{x^3} + 4x - 1 \cr}\)

Sắp xếp A theo lũy thừa giảm của biến \(A =  - 11{x^3} + {x^2} + 4x - 1\)

b) Thu gọn

\(\eqalign{  & B = 3x + 11{x^2} - 10x + 2{x^4} - 2{x^2}  \cr  &  = (3x - 10x) + (11{x^2} - 2{x^2}) + 2{x^4} =  - 7x + 9{x^2} + 2{x^4} \cr}\)

Sắp xếp B theo lũy thừa tăng của biến \(B =  - 7x + 9{x^2} + 2{x^4}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.