Bình chọn:
4.9 trên 76 phiếu
Thử tài bạn 6 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 6 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Hai tam giác trong mỗi hình 22a, b có bằng nhau không ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Thử tài bạn 7 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 7 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có

Xem chi tiết
Hoạt động 14 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 14 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cắt tờ giấy hình chữ nhật theo đường chéo thành hai tam giác vuông ABC và DEF (h.25). So sánh AB với DE; AC với DF.

Xem chi tiết
Thử tài bạn 8 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 8 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát các tam giác ở hình 28a và 28b, hãy điền vào chỗ trống:

Xem chi tiết
Hoạt động 15 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 15 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC biết

Xem chi tiết
Hoạt động 16 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 16 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ tiếp hình 29:

Xem chi tiết
Bạn nào đúng 3 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1? Bạn nào đúng 3 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1?

Giải bài tập Cho hình 32, biết AB // CD, OB = OC. Hải đã chứng minh tam giác AOB và tam giác COD bằng nhau như sau:

Xem chi tiết
Thử tài bạn 9 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 9 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm các tam giác bằng nhau ở mỗi hình 31a, b, c:

Xem chi tiết
Thử tài bạn 10 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 10 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 34, Minh thắc mắc khi thấy tam giác vuông AHB và tam giác AHC có:

Xem chi tiết
Hoạt động 17 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 17 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai tam giác ABC và DEF như hình 33. Áp dụng trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc, em hãy xem tam giác ấy có bằng nhau không ?

Xem chi tiết
Hoạt động 18 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 18 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong tam giác vuông ABC và tam giác vuông DEF

Xem chi tiết
Thử tài bạn 11 trang 150 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 11 trang 150 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai tam giác vuông trong mỗi hình 36a, b, c bằng nhau theo trường hợp nào ?

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 151 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 1 trang 151 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm số đo x, y ở các hình 37a, b, c, d, e, f

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 151 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 2 trang 151 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm số đo x, y, z ở các hình 38a, b:

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 151 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 3 trang 151 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính số đo x ở các hình 39a, b:

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 4 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác MNP có

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 5 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác DEF vuông tại D. Kẻ DK vuông góc với EF

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 6 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 7 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 40 rồi điền vào chỗ trống (…..)

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 8 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Tìm cạnh tương ứng với cạnh AC, góc tương ứng với góc N.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất