Bình chọn:
4.9 trên 76 phiếu
Thử tài bạn 6 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 6 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Hai tam giác trong mỗi hình 22a, b có bằng nhau không ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Thử tài bạn 7 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 7 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có

Xem chi tiết
Hoạt động 14 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 14 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cắt tờ giấy hình chữ nhật theo đường chéo thành hai tam giác vuông ABC và DEF (h.25). So sánh AB với DE; AC với DF.

Xem chi tiết
Thử tài bạn 8 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 8 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát các tam giác ở hình 28a và 28b, hãy điền vào chỗ trống:

Xem chi tiết
Hoạt động 15 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 15 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC biết

Xem chi tiết
Hoạt động 16 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 16 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ tiếp hình 29:

Xem chi tiết
Bạn nào đúng 3 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1? Bạn nào đúng 3 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1?

Giải bài tập Cho hình 32, biết AB // CD, OB = OC. Hải đã chứng minh tam giác AOB và tam giác COD bằng nhau như sau:

Xem chi tiết
Thử tài bạn 9 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 9 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm các tam giác bằng nhau ở mỗi hình 31a, b, c:

Xem chi tiết
Thử tài bạn 10 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 10 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 34, Minh thắc mắc khi thấy tam giác vuông AHB và tam giác AHC có:

Xem chi tiết
Hoạt động 17 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 17 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai tam giác ABC và DEF như hình 33. Áp dụng trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc, em hãy xem tam giác ấy có bằng nhau không ?

Xem chi tiết
Hoạt động 18 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 18 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong tam giác vuông ABC và tam giác vuông DEF

Xem chi tiết
Thử tài bạn 11 trang 150 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 11 trang 150 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai tam giác vuông trong mỗi hình 36a, b, c bằng nhau theo trường hợp nào ?

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 151 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 1 trang 151 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm số đo x, y ở các hình 37a, b, c, d, e, f

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 151 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 2 trang 151 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm số đo x, y, z ở các hình 38a, b:

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 151 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 3 trang 151 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính số đo x ở các hình 39a, b:

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 4 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác MNP có

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 5 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác DEF vuông tại D. Kẻ DK vuông góc với EF

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 6 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 7 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 40 rồi điền vào chỗ trống (…..)

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 8 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Tìm cạnh tương ứng với cạnh AC, góc tương ứng với góc N.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng