Bạn nào đúng 3 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1?

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Cho hình 32, biết AB // CD, OB = OC. Hải đã chứng minh tam giác AOB và tam giác COD bằng nhau như sau:

Đề bài

nhau như sau:

Xét hai tam giác AOB và COD có:

\(\widehat A = \widehat C\) (So le trong, AB // DC)

OB = OC (Giả thiết)

\(\widehat B = \widehat D\) (So le trong, AB // DC)

Vậy \(\Delta AOB = \Delta COD\,\,\left( {g.c.g} \right)\)

Minh không đồng ý với cách giải của Hải. Em có nhận xét gì về bài toán của Hải ?

 

Lời giải chi tiết

Bạn Minh đúng, bài giải của Hải sai.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: Góc - góc - góc (g.g.g)