Thử tài bạn 4 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập 1. Xem hình 15.

Đề bài

1. Xem hình 15.

a) Điền vào chỗ trống (…..):

\(\eqalign{  & \Delta ABC = \Delta .....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\Delta EDF = \Delta   \cr  & \widehat A = .....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,DF = .....  \cr  & BC = .....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\widehat E = ..... \cr} \)

b) Tìm cạnh tương ứng với cạnh AC, tìm góc tương ứng với góc F.

c) Tìm các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.

2. Cho \(\Delta GHI = \Delta MNP\) như hình 16.

Tính số đo góc M và độ dài cạnh GI.

 

Lời giải chi tiết

1.a)

\(\eqalign{  & \Delta ABC = \Delta DFE\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\Delta EDF = \Delta CAB  \cr  & \widehat A = \widehat D\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,DF = AB  \cr  & BC = FE\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\widehat E = \widehat C \cr} \)

b) Cạnh tương ứng với cạnh AC là cạnh DE.

Góc tương ứng với góc F là góc B.

c) \(AB = DF,AC = DE,BC = {\rm{EF,}}\widehat A = \widehat D,\widehat B = \widehat {F,}\widehat C = \widehat E\)

2. Tam giác GHI có \(\widehat G + \widehat H + \widehat I = {180^0}\)

Mà \(\widehat H = {76^0}(gt),\widehat I = {54^0}(gt).\)

Do đó: \(\widehat G + {76^0} + {54^0} = {180^0} \Rightarrow \widehat G = {180^0} - {76^0} - {54^0} = {50^0}.\)

Mà \(\Delta GHI = \Delta MNP \Rightarrow \widehat G = \widehat M\)  và GI = MP

Do đó:

\(\widehat M = \widehat G = {50^0}\)  và GI = MP = 5.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.