Bài tập 11 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Đề bài

Trong một lễ hội, lớp 7A của bạn Lan và bạn Hoa mở một gian hàng bán bánh để tạo nguồn kinh phí cho ủng hộ cho quỹ từ thiện Trẻ em nghèo hiếu học. Gian hàng này bán 4 loại hộp bánh, mỗi loại hộp chứa một số thanh chocolate như sau :

\( \bullet\) Hộp A : chứa x thanh chocolate.

\( \bullet\) Hộp B : chứa nhiều hơn hộp A là 2 thanh chocolate như sau :

\( \bullet\) Hộp C : chứa gấp 3 lần hộp B.

\( \bullet\) Hộp D : chứa gấp 3 lần hộp A và thêm 6 thanh chocolate nữa.

a) Hãy biểu diễn số thanh chocolate chứa trong mỗi hộp A, B, C, D theo x.

b) Chứng tỏ rằng số thanh chocolate trong hộp C và hộp D bằng nhau.

c) Bạn Lan đã bán được 5 hộp loại A, 2 hộp loại B và 1 hộp loại C. Bạn Hoa đã bán được 5 hộp loại A, 5 hộp loại B.Hỏi bạn nào bán được nhiều thanh chocolate hớn ?

d) Mỗi thanh chocolate có giá 15 000 đồng. Hộp A chứa 12 thanh chocolate. Hỏi giá trị tiền của mỗi hộp A, B, C, D ?

Lời giải chi tiết

a) Số thanh chocolate chứa trong hộp A là x (thanh)

Hộp B chứa nhiều hơn hộp A là 2 thanh.

Vậy số thanh chocolate chứa trong hộp B là x + 2 (thanh)

Hộp C chứa nhiều hơn hộp B.

Vậy số thanh chocolate chứa trong hộp C là 3(x + 2) (thanh)

Hộp D chứa gấp 3 lần hộp A và thêm 6 thanh chocolate nữa.

Vậy số thanh chocolate chứa trong hộp D là 3x + 6 (thanh)

b) Vì 3(x + 2) = 3x + 6 nên số thanh chocolate trong hộp C và hộp D bằng nhau

c) Bạn Lan đã bán được 5 hộp loại A, 2 hộp loại B và 1 hộp loại C.

Do đó bạn Lan đã bán được số thanh chocolate là:

5x + 2(x + 2) + 3(x + 2) = 10x + 10 (thanh)

Bạn Hoa đã bán được 5 hộp loại A, 5 hộp loại B.

Do đó bạn Hoa đã bán được số thanh chocolate là: 5x + 5(x + 2) = 10x +10 (thanh)

Vậy cả hai bạn bán được số thanh chocolate bắng nhau

d) Hộp A chứa 12 thanh chocolate. Mối thanh chocolate có giá 15000 đồng

Vậy giá tiền của hộp A là

15000.12 = 180000 (đồng)

Hộp A chứa 12 thanh chocolate nên x = 12

Hộp B chứa x + 2 thanh chocolate nên giá tiền của hộp B là

15000(x + 2) = 15000(12 + 2) = 210000 (đồng)

Hộp C chứa 3(x – 2) thanh chocolate nên giá tiền của hộp C là

15000.3(x + 2) = 630000 (đồng)

Hộp D chứa 3x + 6 thanh chocolate nên giá tiền của hộp D là

15000(3x +6) = 15000.(3.12 + 6) = 630000 (đồng)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.