Bài tập 7 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Giải bài tập Tính giá trị của biểu thức sau tại m = -2 hoặc m = 3.

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức sau tại m  = -2 hoặc m = 3.

a) 3m3 – m2 +1

b) –m2 + 3.

Lời giải chi tiết

a) Thay m = -2 vào biểu thức 3m3 – m2 +1 ta có: 3(-2)3 – (-2)2 + 1 = -27

Vậy giá trị của biểu thức 3m3 – m2 +1 tại m= -2 là -27

Thay m = 3 vào biểu thức 3m3 – m2 +1 ta có: 3.33 – 32 +1 = 73

Vậy giá trị của biểu thức 3m3 – m2 +1 tại m= 3 là 73

b) Thay m = -2 vào biểu thức –m2 + 3 ta có: –(-2)2 + 3 = -1

Vậy giá trị của biểu thức –m2 + 3 tại m = -2 là -1

Thay m = 3 vào biểu thức –m2 + 3 ta có:

–32 + 3 = -6

Vậy giá trị của biểu thức –m2 + 3 tại m = 3 là -6.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí