Hoạt động 2 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Giải bài tập Từ bảng 1, hãy lập bảng tần số và quan sát cách tính trung bình cộng từ bảng tần số theo phương pháp sau:

Đề bài

Từ bảng 1, hãy lập bảng tần số và quan sát cách tính trung bình cộng từ bảng tần số theo phương pháp sau:

Phân xưởng A.

Số áo ráp được (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

Trung bình cộng

6

1

6

\(\overline X  = {{300} \over {30}} = 10\)

8

7

56

9

4

36

10

8

80

11

2

22

12

6

72

14

3

28

 

N = 30

Tổng: 300

 Hãy tính trung bình cộng của các giá trị trong bảng 2 bằng cách điền vào bảng bên dưới:

Số áo ráp được (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

Trung bình cộng

 

 

 

\(\overline X  = {S \over N}\)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

Tổng S =

Lời giải chi tiết

Số áo ráp được (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

Trung bình cộng

6

4

24

\(\overline X  = {S \over N} = {{270} \over {30}} = 9\)

8

10

80

9

4

36

10

7

70

11

0

0

12

5

60

14

0

0

 

N = 30

S = 270

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí