Thử tài bạn trang 86 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Giải bài tập 1. Cho tam giác DEF có góc F là góc tù. Theo em, cạnh nào có độ dài lớn nhất trong ba cạnh ?

Đề bài

1. Cho tam giác DEF có góc F là góc tù. Theo em, cạnh nào có độ dài lớn nhất trong ba cạnh ?

2. Cho tam giác ABC vuông tại A. Theo em, cạnh nào là cạnh có độ dài lớn nhất trong ba cạnh ?

Lời giải chi tiết

1. ∆DEF có \(\widehat D + \widehat E + \widehat F = 180^\circ\)

Mà \(\widehat F > 90^\circ\) (góc \(\widehat F\) là góc tù). Do đó \(\widehat E < 90^\circ ,\widehat D < 90^\circ\)

Nên \(\widehat F\) là góc lớn nhất trong ba góc

∆DEF có \(\widehat F\) là góc lớn nhất => DE là cạnh lớn nhất trong ba cạnh.

2. ∆ABC vuông tại A nên \(\widehat B + \widehat C = 90^\circ  \Rightarrow \widehat B < 90^\circ ,\widehat C < 90^\circ\). Nên \(\widehat B < \widehat A,\widehat C < \widehat A\)

∆ABC có \(\widehat A\) là góc lớn nhất trong góc

=> BC (cạnh huyền) là cạnh lớn nhất trong ba cạnh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí