Bài tập 9 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Cho hình 21, biết

Đề bài

Cho hình 21, biết \(\widehat {{A_2}} = {40^o},\,\,\widehat {{B_2}} = {40^o}\) . Tính số đo các góc còn lại.

 

Lời giải chi tiết

Ta có:

*\(\widehat {{A_4}} = \widehat {{A_2}} = {40^0}\)  (hai góc đối đỉnh)

*\(\widehat {{B_4}} = \widehat {{B_2}} = {40^0}\)  (hai góc đối đỉnh)

*\(\widehat {{A_1}} + \widehat {{A_2}} = {180^0}\)  (hai góc kề bù)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow \widehat {{A_1}} + {40^0} = {180^0}  \cr  &  \Rightarrow \widehat {{A_1}} = {180^0} - {40^0} = {140^0} \cr} \)

*\(\widehat {{A_3}} = \widehat {{A_1}} = {140^0}\)  (hai góc đối đỉnh)

*\(\widehat {{B_3}} + \widehat {{B_2}} = {180^0}\)  (hai góc kề bù)

Nên \(\widehat {{B_3}} = {180^0} - \widehat {{B_2}} = {180^0} - {40^0} = {140^0}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí