Bài tập 3 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc có số đo là 90o. Chứng tỏ rằng mỗi góc còn lại có số đo đều bằng nhau.

Đề bài

Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc có số đo là 90o. Chứng tỏ rằng mỗi góc còn lại có số đo đều bằng nhau.

Lời giải chi tiết

 

Hai đường thẳng ab và cd cắt nhau tại O và \(\widehat {aOd} = {90^0}\)

Ta có: \(\widehat {aOd} + \widehat {dOb} = {180^0}\)  (hai góc kề bù)

\( \Rightarrow {90^0} + \widehat {dOb} = {180^0} \Rightarrow \widehat {dOb} = {180^0} - {90^0} = {90^0}\)

Góc aOd và bOc là hai góc đối đỉnh \( \Rightarrow \widehat {bOc} = \widehat {aOd} = {90^0}\)

Góc aOc và dOb là hai góc đối đỉnh \( \Rightarrow \widehat {aOc} = \widehat {dOb} = {90^0}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 1: Góc tạo bởi các đường thẳng