Hoạt động 8 trang 165 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hãy nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông mà em đã biết.

Đề bài

Hãy nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông mà em đã biết.

Lời giải chi tiết

Học sinh tự thực hành.

Trường hợp bằng nhau (cạnh - góc - cạnh)

Trường hợp bằng nhau (góc - cạnh - góc)

Trường hợp cạnh huyền - góc nhọn.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 3. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông